Menü

Óvodafejlesztés

Fontos telefonszámok

 •   Polg. hiv.                         (74) 481-051
 •   Polgármester                 (74) 481-140
 •   Polgárőrség                  (30) 993-4483
 •   Rendőrség                      (74) 481-276
 •   Orvosi ügyelet                (74) 570-028
 •   1 sz. rendelő                   (74) 480-297
 •   2 sz. rendelő                   (74) 480-652
 •   Fogorvos                         (74) 480-910
 •   Egészségház                   (74) 480-609
 •   ÖNO                                 (74) 480-044
 •   Családsegítő sz.             (74) 480-536
 •   Ált. Iskola                        (74) 580-020
 •   Óvoda                              (74) 480-979
 •   Könyvtár                         (74) 480-734
 •   Műv. ház                         (74) 580-009

Galéria

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

Támogatásban részesített, önkormányzatok által beadott (megyei önk.is) UMFT-s pályázatok Iregszemcse vonatkozásában

Alintézkedés / Település
Pályázó neve / Projekt megnevezése:

Megítélt támogatás (Ft):

DDOP 3.1.3/A-2f Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése
Iregszemcse
Iregszemcse Község Önkormányzata
Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központ fejlesztése Iregszemcsén

182 943 771,00

TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
Iregszemcse
Iregszemcse Község Önkormányzata – Iregszemcse Közös Iskola Fenntartó Társulás gesztoraként
Kompetencia alapú oktatás kialakítása Iregszemcse oktatási intézményeiben

59 690 560,00

DDOP 3.1.1-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)
Iregszemcse
Iregszemcse Község Önkormányzata
Iregszemcse Község Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése

27 836 900,00

KEOP 5.3.0/A/09 Épületenergetikai fejlesztések
Iregszemcse
Iregszemcse Község Önkormányzata
Iregszemcse településen található intézmények épületenergetikai fejlesztései a lakosság környezettudatos szemléletformálása erősítése érdekében

21 351 521,00

TÁMOP 3.4.3-08/2 “Iskolai tehetséggondozás”
Iregszemcse
Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
“Esélyt a tehetségnek!” Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozása sport, művészet, és tantárgyi műhelyekben, pedagógusok képzése, és egyéni fejlesztési tervek kidolgozása

15 738 600,00

TIOP 1.1.1-09/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
Iregszemcse
Iregszemcse Község Önkormányzata – Iregszemcse Közös Iskolafenntartó Társulás gesztoraként
Tanulói laptopok a kompetencia alapú oktatáshoz

11 290 900,00

RÉGI KÖZLEMÉNYEK A SZENNYVÍZBERUHÁZÁSRÓL

Színsémák választása
Betüméret változtatása