Menü

Óvodafejlesztés

Fontos telefonszámok

 •   Polg. hiv.                         (74) 481-051
 •   Polgármester                 (74) 481-140
 •   Polgárőrség                  (30) 993-4483
 •   Rendőrség                      (74) 481-276
 •   Orvosi ügyelet                (74) 570-028
 •   1 sz. rendelő                   (74) 480-297
 •   2 sz. rendelő                   (74) 480-652
 •   Fogorvos                         (74) 480-910
 •   Egészségház                   (74) 480-609
 •   ÖNO                                 (74) 480-044
 •   Családsegítő sz.             (74) 480-536
 •   Ált. Iskola                        (74) 580-020
 •   Óvoda                              (74) 480-979
 •   Könyvtár                         (74) 480-734
 •   Műv. ház                         (74) 580-009

Galéria

Helyi adóhatóság telefonszáma: 74/580-001 – 207-es mellék
E-mail címe: ado@iregszemcse.hu
Levelezési címe: Iregszemcse Község Önkormányzata 7095 Iregszemcse, Kossuth  tér 19.
Adóhatóság vezetője: Dr. Marinka Nikolett jegyző
Ügyintéző: Máténé Szabó Mária adóügyi főelőadó

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:
Anyakönyvi kivonat iránti kérelem
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Gyógyszertámogatás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem 3.5 tonna össztömeget meghaladó jármű tárolás
Közterület foglalási engedély iránti kérelem
Nemzetiségi kérelem
Nincs jövedelem nyilatkozatok
Nyitvatartási idő változásának bejelentése
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
Szálláshely üzemeltetés iránti kérelem
Települési lakhatási és ápolási támogatás iránti kérelem
Temetési támogatás iránti kérelem
Üzleti tevékenység megszűnésének bejelentése
Üzleti tevékenység módosításának bejelentése

Tisztelt Adózók!

2021. január 1. napjától az önkormányzatok adóztatási hatásköre az alábbiak szerint módosul:
Helyi iparűzési adó:
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.
Javasoljuk, hogy legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!
Gépjárműadó:
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint. A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.
                                                                                                                                                    Dr. Marinka Nikolett
                                                                                                                                                              jegyző

Magánszemélyek kommunális adóbevallása
LETÖLTÉS

 

Színsémák választása
Betüméret változtatása